Sponzoři

Cíle oddílu mohou díky sponzorům přinést další rozměry a dimenze. Proto se oddíl rozhodl podstoupit nelehkou cestu a získat si i mezi podnikateli své mecenáše. Firmám a fyzickým osobám tímto děkujeme za vložené finanční prostředky a dary a slibujeme, že tyto prostředky budou určeny na podporu a rozvoj sportovního a lidského ducha v obci Libchavy. Velké poděkování patří i obci Libchavy za podporu naší činnosti.